Background 1 Background 2 Background 2
Ponencia magistral: Accelerating Python Data Science with NVIDIA RAPIDS CIENCIA DE DATOS
   Idioma:   Inglés    Duración:    40 min    Nivel:   Todos
PONENTE:


MATERIAL:
VIDEO: